Termékek Kezdőlap Menü

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


Adatvédelmi tájékoztató a GDPR szerint

2018.05.25-én hatályba lépett az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR"). Mi is frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. A 13. és 14. cikkely ("GDPR") szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek az alábbi adatvédelmi előírásokkal teszünk eleget. Itt minden információt megtalál az adatainak kezelésével és személyes adatvédelmi jogaival kapcsolatban.

Ez az Adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") meghatározza, hogy a Daiwa Germany GmbH ("mi", "minket" és "miénk") adatkezelőként hogyan kezeli ügyfeleink és üzleti partnereink, valamint azok vásárlóinak, felhasználóinak ("Ön") személyes adatait, valamint azokat az intézkedéseket és folyamatokat, amelyeket a megfelelő védelem biztosítása érdekében hoztunk. Az ilyen tájékoztatás nyújtása a 2016/679 általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") egyik követelménye.

Ez a szabályzat nem képez szerződéses kapcsolatot Ön és köztünk, és időről időre módosíthatjuk azt.


1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

 1. Adatkezelő elérhetőségei

  Daiwa Germany GmbH
  Georg-Brauchle-Ring 23-25
  80992 Munich
  Germany

 2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

  Daiwa Germany DSB:
  Masahiko Kimura
  Email: DPO@daiwa.de

2. Jogszerű feldolgozás

Kizárólag az Ön személyes adatait dolgozzuk fel:

 1. (hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbiakban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont);

 2. ha a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat az Ön munkáltatója számára nyújtsuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);;

 3. ha a feldolgozás az Ön munkáltatója kérésére történő válaszadáshoz szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);;

 4. ha a feldolgozás az Ön munkáltatójával való kapcsolatunk fenntartásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

 5. ha a feldolgozás a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);

 6. ha az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbb említett érdekkel szemben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről

3.1 A következő típusú személyes adatokat kezeljük:

 1. neve, e-mail címe és egyéb elérhetőségei, valamint születési dátuma;

 2. munkáltatója birtokában lévő termékeinkre vonatkozó információk;

 3. szerepe, pozíciója és/vagy munkakörének megnevezése a munkaviszonyán belül;

 4. preferenciáinak részletei a marketing eszközök vagy -anyagok típusaira vonatkozóan;

 5. rendszereinkhez, weboldalainkhoz való hozzáférésének részletei; és

 6. üzenetei, visszajelzései vagy a felmérésekhez és kérdőívekhez való hozzájárulása.

3.2 Előfordulhat, hogy kötelezően meg kell adnia nekünk személyes adatait, hogy lehetővé tegye számunkra üzletmenetünk és működésünk irányítását, Önnel/Ön munkáltatójával való kapcsolatunk fenntartását, termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtását Önnek/ Ön munkáltatójának, vagy jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítését. Ha nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudjuk fenntartani kapcsolatunkat Önnel/ Ön munkáltatójával, vagy nem tudjuk biztosítani termékeinket vagy szolgáltatásainkat Önnek/az Ön munkáltatójának.

3.3 Minden erőfeszítést megteszünk az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontossága és teljessége, valamint az Ön valamennyi személyes adatának naprakészsége érdekében. Ebben azonban jelentősen segíthet nekünk azzal, hogy haladéktalanul kapcsolatba lép velünk, ha az Ön személyes adataiban bármilyen változás történik, vagy ha tudomására jut, hogy pontatlan személyes adatokat tárolunk Önről. Nem vállalunk felelősséget az Ön által megadott pontatlan, nem hiteles, hiányos vagy hiányos személyes adatokból eredő veszteségekért.

4. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait általában az Ön/az Ön munkáltatója által az Ön/az Ön munkáltatója és velünk való kapcsolata során megadott információkból gyűjtjük. Ez jellemzően [az Ön/az Ön munkáltatója által nekünk küldött e-mailek és egyéb levelezés, névjegykártyák, az Ön/az Ön munkáltatója által használt űrlapok és dokumentumok révén történik, amikor Ön/az Ön munkáltatója feliratkozik marketing- vagy piaci adatokkal kapcsolatos hírlistáinkra, amikor Önt nevezik meg a munkáltatója nevében történő kereskedésre jogosult személyként, az Ön/az Ön munkáltatója által a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez saját vagy munkáltatója nevében használt regisztrációs információk].

Személyes adatait más forrásokból is gyűjthetjük, például csoportunk vállalataiból, kereskedőinktől vagy kiskereskedelmi partnereinktől, magazinkiadókból, PR-cégektől, csalásmegelőző ügynökségektől, hitelinformációs ügynökségektől, kormányzati szervek nyilvántartásaiból és a közösségi médiából.

5. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

Az Önnel/az Ön munkáltatójával való kapcsolatunk kezelésével, valamint az Ön/az Ön munkáltatója számára nyújtott termékeink és szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban az alábbi célokra kezeljük az Ön személyes adatait:

 1. az Ön/az Ön munkáltatója által kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása;

 2. az Ön/az Ön munkáltatója által nekünk küldött üzenetekre vagy hozzászólásokra való válaszadás;

 3. a regisztrált termékekre vonatkozó termékgaranciáink kezelése;

 4. az Ön/az Ön munkáltatója számára promóciós és marketing anyagokat küldjünk termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt/az Ön munkáltatóját;

 5. termékkínálatunk, szolgáltatásaink, üzleteink, informatikai rendszereink és weboldalaink kezelése, fejlesztése és javítása érdekében;

 6. a jogszabályoknak, valamint a szabályzatainknak és szabványainknak való megfelelés ellenőrzése és értékelése céljából;

 7. jogi és szabályozási kötelezettségeinknek és kéréseinknek való megfeleléshez bárhol a világon, beleértve a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervek felé történő jelentéstételt és/vagy az általuk végzett auditálást;

 8. pénzmosás, pénzügyi és hitelellenőrzés, valamint csalás és bűnmegelőzés és -felderítés céljából;

 9. rendszereink, telephelyeink, platformjaink, weboldalaink és alkalmazásaink biztonságával és az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adminisztratív célokra;

 10. bírósági végzéseknek való megfelelés és törvényes jogaink gyakorlása és/vagy védelme érdekében;

 11. bármely más jogszerű üzleti célból; és

 12. bármely alkalmazandó törvény vagy rendelet által megengedett vagy megkövetelt egyéb módon.

6. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli országba vagy területre (beleértve a hozzáférést vagy tárolást), beleértve olyan országokba, amelyek jogszabályai nem biztos, hogy ugyanolyan szintű védelmet nyújtanak a személyes adatoknak, mint az EGT-n belül. Különösen az EGT-n kívüli csoportvállalatainkkal, köztük Japánnal oszthatjuk meg az Ön személyes adatait.  Biztosítjuk, hogy az ilyen nemzetközi adattovábbításokra a GDPR által előírt megfelelő vagy megfelelő garanciák mellett kerüljön sor. A vonatkozó védintézkedési dokumentumok másolatát az alábbiakban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

7. Mikor adhatjuk ki az Ön személyes adatait

Nem adjuk el, nem adjuk bérbe és nem kereskedünk az Ön személyes adataival. Személyes adatait csak a következő címzetteknek adjuk át:

 1. a csoportunkhoz tartozó vállalatainknak;

 2. az Ön által jóváhagyott vagy kijelölt vállalatoknak;

 3. olyan harmadik feleknek, akik az Ön személyes adatait a nevünkben dolgozzák fel (például rendszerszolgáltatóinknak, beleértve a felhőszolgáltatókat is);

 4. olyan harmadik feleknek, akik az Ön személyes adatait a saját nevükben, de az Ön vagy az Ön munkáltatója számára a mi nevünkben nyújtott szolgáltatás révén dolgozzák fel (például beszállítóink);

 5. a pénzmosás ellenőrzésére, a hitelkockázat csökkentésére és egyéb csalás- és bűnmegelőzési célokra szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, valamint hasonló szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, beleértve a pénzintézeteket, hitelinformációs ügynökségeket és szabályozó szerveket, amelyekkel az ilyen információkat megosztják;

 6. bármely harmadik félnek, akire jogainkat vagy kötelezettségeinket átruházzuk vagy újonnan átruházzuk;

 7. bármely leendő vevőnek abban az esetben, ha üzletünk vagy eszközeink bármely részét eladjuk; és

 8. bármely kormány, szabályozó hatóság, végrehajtó vagy csereügynökség vagy bíróság számára, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok vagy rendeletek erre köteleznek bennünket, vagy kérésükre.

8. Hogyan védjük személyes adatait?

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak megőrzése és védelme mellett. A GDPR 32. cikkében és a TTDSG 19. §-ában foglalt követelményekkel összhangban technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a felhasználó személyes adatainak védelme érdekében. A személyes adatok feldolgozásában részt vevő valamennyi alkalmazottat adattitoktartási kötelezettség terheli.

9. Az Ön jogai az általunk gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban

9.1 A GDPR értelmében Ön jogosult:

 1. a GDPR 15. cikkével összhangban tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól. Különösen tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatait átadtuk vagy átadjuk, a tervezett tárolási időtartamról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jog fennállásáról, a fellebbezési jog fennállásáról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatal létezéséről, beleértve a profilalkotást, és adott esetben az ezek részleteiről szóló érdemi információkról;

 2. a GDPR 16. cikkével összhangban késedelem nélkül kérheti az Ön általunk tárolt személyes adatainak helytelen vagy hiányos helyesbítését vagy kiegészítését;

 3. a GDPR 17. cikkével összhangban kérheti az Ön általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;

 4. a GDPR 18. cikke alapján korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását, amennyiben az adatok helyességét Ön vitatja, az adatkezelés vitatott, az adatkezelés jogellenes, de Ön tiltakozik annak törlése ellen, és az adatokra már nincs szükségünk, de az adatokra jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szüksége, vagy Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozik az adatkezelés ellen;

 5. a GDPR 20. cikkével összhangban a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban, vagy azt, vagy kérheti, hogy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák;

 6. a GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban bármikor visszavonhatja az egyszer már megadott hozzájárulását. Ennek eredményeképpen a jövőben nem kezeljük tovább az ezen hozzájáruláson alapuló adatokat. hozzájárulás a jövőben már nem folytatható; és

 7. a GDPR 77. cikke alapján panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál. A szokásos lakóhelye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz, illetve a munkahelyünk vagy a vállalatunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

 8. a GDPR 21. cikke alapján tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben erre az Ön különleges helyzetéből adódó okai vannak, vagy ha a tiltakozás közvetlen reklám ellen irányul. irányul. Ez utóbbi esetben általános tiltakozási joggal rendelkezik, amelyet konkrét helyzet megjelölése nélkül hajtunk végre. Önnek lehetősége van tiltakozni telefonon, e-mailben, faxon vagy a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott postacímünkön. 

9.2 A fent felsorolt helyzetek bármelyikében kérhetjük, hogy személyazonosságát érvényes személyazonosító okmány másolatának átadásával igazolja, annak érdekében, hogy eleget tegyünk biztonsági kötelezettségeinknek, és megakadályozzuk az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

10. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait

A személyes adatokat az ügyfél és köztünk fennálló üzleti kapcsolat időtartamára kezeljük és tároljuk. Ez magában foglalja a szerződés kezdeményezését (szerződéskötést megelőző jogviszony) és a szerződés feldolgozását is.

Ezen túlmenően a személyes adatokat feldolgozzuk és tároljuk, amennyiben ez az adatok megőrzésére és dokumentálására vonatkozó jogi kötelezettségek miatt szükséges. Ilyen kötelezettségek többek között a német kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és a német adótörvénykönyvből (AO) erednek. Ezen túlmenően más törvényi rendelkezések hosszabb megőrzési időszakot írhatnak elő, például az elévülési rendelkezések hatálya alá tartozó bizonyítékok megőrzése.

Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogi kötelezettségek és jogok teljesítéséhez, akkor azokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha további feldolgozásuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében vett, nyomós jogos érdekünk által indokolt célok teljesítéséhez szükséges. Elsőbbséget élvező jogos érdek áll fenn például akkor, ha a törlés a tárolás különleges jellege miatt nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítések árán lehetséges, és a más célú feldolgozást megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kizárják.

11. Közvetlen marketing

Ha Ön közli velünk, hogy nem kívánja, hogy mi vagy bármelyik csoportunkhoz tartozó vállalatunk tájékoztassa Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint egyéb marketinganyagokról, akkor nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot a továbbiakban direkt marketing céljából.  Az alábbiakban megadott elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba.

12. Sütik és harmadik féltől származó eszközök

A "cookie" egy kis szöveges fájl, amely a felhasználó merevlemezén vagy mobileszközén tárolódik. A cookie-kat a webszerverek generálják, amikor a felhasználó belép egy internetes oldalra, és azokat a felhasználó számítógépére vagy mobileszközére továbbítják, és későbbi későbbi hozzáférés céljából tárolják. A cookie-k számos, a weboldalak böngészésével kapcsolatos funkciót látnak el, és számos különböző célra használják őket, például arra, hogy nyomon kövessék a felhasználókat az internetes oldalak között. Ez javíthatja a felhasználó élményét egy weboldalon, lehetővé téve a weboldal személyre szabását például a felhasználó preferenciái és böngészési tevékenységei alapján.

A cookie-kat csak a weboldal bizonyos területein használjuk, és az alábbiakban részletezzük, hogy milyen célokra használjuk őket. Ön nem köteles elfogadni a cookie-kat, és módosíthatja böngészőjét úgy, hogy az ne fogadja el a cookie-kat. Ha azonban így tesz, az befolyásolhatja a böngészési élményt, és előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek.

Ez a weboldal a következő sütiket használja:

12.1 Első féltől származó sütik

Hozzájárulás cookie

Név: "websettings"

Cél: A felhasználó hozzájárulási beállításainak tárolása.

Tárolási időtartam: A cookie-k tárolásának időtartama: tárolási idő: 1 hónap

PHP munkamenet süti

Név: "DCS"

Cél: A felhasználó hitelesítése a szerverhez a php munkamenethez (pl. bejelentkezéshez).

Tárolási időtartam: Munkamenet

12.2 Harmadik féltől származó sütik/harmadik féltől származó eszközök

Google Analytics

Név: "_ga" és "_ga_[ID]"

Tárolási időtartam: 1 év

Cél:

Amennyiben Ön beleegyezését adta, ez a weboldal a Google LLC által nyújtott Google Analytics 4 webanalitikai szolgáltatást használja. Az EU/EGT és Svájc felhasználói számára az adatkezelő a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország ("Google"). 

A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalaink használatának elemzését. A cookie-k segítségével gyűjtött, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics 4 alapértelmezés szerint engedélyezi az IP-cím anonimizálását. Az IP-anonimizálásnak köszönhetően az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban csonkítja. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-beli szerverére, és ott rövidül le. A Google szerint az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

A weboldal látogatása során az Ön felhasználói viselkedését "események" formájában rögzítjük. Az események lehetnek:

Szintén rögzítve:

A Google a megbízásunkból ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére és a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használja fel. A Google Analytics által készített jelentéseket a weboldalunk teljesítményének elemzésére használjuk.

Az adatok címzettjei:

Az USA-ba irányuló adattovábbításokra vonatkozóan az Európai Bizottság 2023. július 10-én fogadta el a megfelelőségi határozatot (GDPR 45. cikk). A Google LLC az EU-USA adatvédelmi keretrendszer szerint tanúsított. Mivel a Google szerverei világszerte el vannak osztva, és a harmadik országokba (például Szingapúrba) történő adattovábbítás nem zárható ki teljesen, a Google-lal is megkötöttük az EU szabványos szerződéses záradékokat.

Az adatfeldolgozási tevékenység jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján.

Kérjük, kövesse ezt a linket a harmadik fél webhelyeinek adatvédelmi szabályzatáról szóló további információkért:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Youtube

Ha Ön beleegyezését adta, ez a weboldal a Google LLC videó streaming szolgáltatását, a YouTube-ot használja. Az EU/EGT és Svájc felhasználóinak adatkezelője a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország ("Google"). 

A YouTube szervereivel való kapcsolatfelvételkor a YouTube cookie-kat állít be. Ebben az esetben a YouTube szerverek arról is tájékoztatást kapnak, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi az Ön böngészési viselkedésének közvetlen hozzárendelését a személyes profiljához is. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából. A feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása a TTDSG 25. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. A Google Inc. részére történő adattovábbítás alapja a GDPR 44., 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat.

A harmadik fél webhelyeinek adatvédelmi irányelveiről további információkat ezen a linken talál:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

OpenStreetMap

A weboldal egyes oldalai az OpenStreetMap Foundation (132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Egyesült Királyság) által biztosított térképeket tartalmaznak. Az OpenStreetMap egy nyílt forráskódú térképészeti eszköz. A térkép integrálása a weboldalunkon egy iframe segítségével vagy az úgynevezett csempék (térképképek) lekérdezésével történik az OpenStreet Map szerveréről. Ennek eredményeként az Ön IP-címe továbbításra kerül az OpenStreetMap szerverére. Ezenkívül egy munkamenet-süti kerül beállításra.

Az OpenStreetMap integrációjának jogalapja a TTDSG 25. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, mivel az OpenStreetMapot csak az Ön hozzájárulásával integráljuk.

Az Openstreetmap adatvédelmi és jogi feltételeivel kapcsolatos információk az alábbi linkeken találhatók:

13. Hogyan frissítjük vagy módosítjuk ezt az adatvédelmi tájékoztatót

A jelen tájékoztató egyes részeit megváltoztathatjuk vagy frissíthetjük annak érdekében, hogy fenntartsuk a vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelésünket, vagy belső gyakorlatunk frissítését követően. Ezt a jelen adatvédelmi tájékoztató frissítésével fogjuk megtenni. Önt nem feltétlenül értesítjük közvetlenül egy ilyen változásról. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az adatvédelmi tájékoztatót, hogy teljes mértékben tisztában legyen minden változással vagy frissítéssel.

14. Hogyan nyújthat be panaszt az adatvédelmi hatóságoknál?

Ön jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértettük az adatvédelmi jogait. Az illetékes adatvédelmi hatóságunk a Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht), amely a következő címen érhető el:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postafiók 1349
91504 Ansbach
Germany

Telephone: + 49 (0) 981 180093-0
Email: poststelle@lda.bayern.de
Honlap: https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

Frissítés dátuma: 13.11.2023

 
 
PL HU EN DE

Tiszteletben tartjuk a személyes adataid védelmét

Technikai okokból munkamenet cookie-kat használunk (a munkamenet végén lejárnak). A cookie-khoz és a külső tartalmakhoz való teljes körű hozzájárulásoddal kényelmesebb weboldal használatot tudunk nyújtani, és lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük a kínálatunkat.

Konfiguráció & részletek
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat Jogi tartalom